Control Room Consultancy

| advies | programma- | projectmanagement | verder
welkom op de website van Marc Menkhorst

Actueel

TNO
Projectmanagement en Business Consultancy in het expertiseteam Organisational Innovation van de unit Defensie en Veiligheid

Operationeel Controle Centrum Rail
Projectleiding en advies herijking en doorontwikkeling Operationeel Controle Centrum Rail.

Diensten

Control Room
Consultancy

Adviseren, ontwerpen en realiseren van control rooms, meldkamers en uitkijkcentrales.

Management
Consultancy

Adviseren van organisaties over het vernieuwen of verbeteren van hun dienstverlening.

Program
Management

Bewaken van de doelstelling, doorzien van de samenhang en stimuleren van samenwerking.

Project
Management

Richting geven aan de vernieuwing of de verbetering van organisatie, proces en technologie.

PORTFOLIO

voorbeeld control room projecten

 • Het OCCR is gerealiseerd in opdracht van ProRail en NS. In het OCCR werken meer dan 300 medewerkers van verschillende spoorbedrijven 24/7 aan de verbetering van de spoorprestatie. Ik was als programmamanager verantwoordelijk voor het vormgeven van de hernieuwde samenwerking en het ontwerp, de bouw en de inrichting van dit landelijke controle centrum.<BR><BR>3D visualisatie: Cebra

  Operationeel Controle Centrum Rail
  programma management

 • Ik werk als projectleider en senior control room consultant intensief samen met het TNO expertise team Organisational Innovation van de unit Defensie en Veiligheid. In die rol ben ik betrokken bij de ontwikkeling van diverse control rooms zoals bijvoorbeeld de implementatie van de hierboven afgebeelde door TNO ontwikkelde Control Organisations Research Environment (CORE) in de HSD.<BR><BR>foto: Marc Menkhorst

  TNO Organisational Innovation
  projectleiding en consultancy

 • Het Strukton Control Centre is ontwikkeld in opdracht van Strukton Rail. In het SCC zijn diverse organisatie-onderdelen waaronder de 24/7 functies onder één dak gebracht om zo de samenwerking te versterken en de efficiency te verbeteren. Samen met een TNO collega heb ik het samenwerkingsconcept uitgewerkt en de nieuwe meldkamer ontworpen.<BR><BR>3D visualisatie: 3MC | TNO

  Strukton Control Centre
  ontwerp

 • Het Kustwachtcentrum gaat verhuizen. In het nieuwe gebouw worden het Communicatie- en Coördinatie Centrum en het Maritiem Informatie Knooppunt ondergebracht. In nauwe samenwerking met TNO en de medewerkers van de Kustwacht heb ik dit operationeel centrum, de uitwijklocatie en het opleidings-, training- en testcentrum opnieuw ontworpen. Ik begeleid momenteel de Kustwacht bij het vervolg.<BR><BR>3D visualisatie: TNO

  Maritiem Operationeel Centrum
  ontwerp en begeleiding

 • De Liander Control Room wordt ontwikkeld in opdracht van Liander Netmanagement. In de LCR worden alle elektriciteit-, gas-, telecom-, IT- en OT-infra gerateerde control en development funties samengebracht op één locatie. Ik was namens TNO verantwoordelijk voor de conceptontwikkeling, de locatiekeuze en de eerste ontwerpen van de samenwerking en de faciliteit.<BR><BR>3D visualisatie: Paul de Ruiter Architects

  Liander Control Room
  conceptontwikkeling

 • In het nieuwe NS Security Operations Center werken drie diensten samen aan de veiligheid van de reiziger en het NS personeel. Namens TNO heb ik samen met een TNO collega het samenwerkingsconcept uitgewerkt en het nieuwe centrum ontworpen. Ik begeleid momenteel de realisatie.<BR><BR>foto: NS beeldbank

  NS Security Operations Center
  ontwerp en begeleiding

 • voorbeeld eerdere projecten

 • Ik was als begeleider/adviseur betrokken bij de introductie van customer care en database marketing bij de KLM. Het project had tot doel de ‘stoelgerichte’ benadering van de organisatie te veranderen in een klantgerichte benadering. In deze rol faciliteerde ik zo’n twintig workshops waarbij samen met een team van KLM medewerkers van verschillende disciplines de relevante processen zijn (her)ontworpen.

  KLM | customer care
  begeleiding en advies

 • Ik was als meewerkend projectleider verantwoordelijk voor het formuleren van de IT strategie van Heineken Nederland. In nauwe samenwerking met het managementteam en medewerkers van alle business units werd de gekozen strategische richting, de daaruit voorvloeiende toekomstige procesinrichting en informatiebehoefte vertaald naar een breed gedragen IT strategie. Ik verzorgde na goedkeuring van het MT de presentatie van de resultaten aan alle business units.

  Heineken | IT strategie
  projectleiding en advies

 • voorbeeld publicaties

 • Wie belt er nog? Een visie en lange termijn roadmap voor het melden van (spoedeisende) incidenten in het domein van de openbare orde, veiligheid en ambulancezorg. Ik ben mede-auteur van deze toekomstverkenning en adviseur van het TNO programmateam Het Nieuwe Melden.

 • Wie kijkt er mee? Een verkenning van het effect van het aanbieden van beeld bij het melden van (spoedeisende) incidenten in het domein van de openbare orde, veiligheid en ambulancezorg. Ik ben mede-auteur van deze verkenning en adviseur van het TNO programmateam Het Nieuwe Melden.

 • voor meer informatie   www.linkedin.com/in/marcmenkhorst

Consultant

Marc

Marc Menkhorst

   Ik ben een management consultant in hart en nieren. Met een achtergrond in de kunstmatige intelligentie en meer dan 25 jaar ervaring in de consultancy, opgebouwd bij gerenommeerde consultancy organisaties en als zelfstandig adviseur, ben ik een zeer ervaren adviseur, projectleider en programmamanager. Ik heb mij gespecialiseerd in de ontwikkeling van control rooms. Ik ben een professioneel vernieuwer, inventief bij het samen met de klant oplossen van complexe multidisciplinaire vraagstukken en pragmatisch bij de uitvoering van mijn opdrachten.3MC is a proud backer of the Webster Challenge

TEAMWORK

Het ontwikkelen van control rooms vraagt om creativiteit, vakmanschap en beschouwing vanuit verschillende perspectieven. Ik werk daarom graag samen met collega professionals, waaronder:


Hans van Dijk
Bouw & Facility Mngm

Inge Rader
ICT Consultancy

Martha Oonk
HR Consultancy

Rob van der Marck
ICT Consultancy

Robert de Bruin
Organisatie Advies

Wendy van der Meulen
Communicatie Advies


Ik werk als projectleider en senior consultant intensief samen met TNO-collega's van het expertise team Organisational Innovation van de unit Defensie en Veiligheid:


Caroline Schilder
User Centred Design

Organisational
Innovation

Contact

Vragen over mijn dienstverlening? Neem gerust contact op!

contact informatie

Amsterdam en omgeving

+31 (0)6 29044110

mail@3mc.nl